Kursy TAC oparte są na doktrynie „Indywidualnego Wojownika” Israeli Secret Service, bazującej na realnym treningu, wielokrotnym powtarzaniu symulowanych wydarzeń. Dzięki temu, uczestnicy wykształcają umiejętność pewnego i instynktownego reagowania na sytuacje stresogenne i charakteryzujące się podwyższonym ryzykiem. Dzięki wielokrotnemu powtarzani tych samych scenariuszy uczestnicy mają okazję ćwiczyć właściwą pamięć mięśniową, gwarantującą instynktowną i skuteczną reakcję nawet pod presją.

Uczestnicy rozwijają zdolność koncentracji, szybkiego podejmowania decyzji, sprawnego działania pod presją.

Dopiero po osiągnięciu określonych umiejętności strzeleckich, bojowych i przede wszystkim bezpieczeństwa w pracy z bronią palną, uczestnicy przechodzą na kolejne poziomy szkolenia.

TAC1 - WPROWADZENIE- ujednolicenie procedur

Wprowadzenie do obsługi krótkiej broni palnej
 Bezpieczeństwo pracy z bronią
 Noszenie broni i praca z kaburą
Usuwanie zacięć
Pozycje strzeleckie

TAC2 - PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI- ujednolicenie procedur

Obsługa broni w wymuszonej pozycji, obsługa pod presją, użycie zasłon i łamanie lini ognia
Wstęp do dynamicznej pracy z bronią, radzenie sobie w sytuacjach awaryjnych
Wstęp do strzelania 360 stopni
Wielu agresorów, priorytety w prowadzeniu ognia - podejmowanie decyzji w sytuacji walki ogniowej

TAC3 - STRZELANIE DYNAMICZNE - przypomnienie

■ Wielu agresorów w kontakcie 360 stopni
■ Zasady poruszania się z bronią i jej użycia (shoot-no shoot)
■ Pozycja taktyczna
■ Dynamiczne zmiany pozycji ze zmianą magazynków i stanowisk ogniowych
■ Przejścia z pomieszczeń do pomieszczeń i korytarze
■ Priorytety i podejmowanie decyzji w sytuacji bojowej

TAC4,TAC5 - ACTIVE SHOOTER - przypomnienie

Zaawansowane, dynamiczne scenariusze strzeleckie w zamkniętych pomieszczeniach wykorzystując scenariusz Aktywnego Strzelca, ta część szkolenia odbywa się w specjalnie przygotowanych i zaprojektowanych makietach pomieszczeń i budynków na ostrej amunicji. Nauka zaawansowanych i automatycznych reakcji według doktryny Indywidualnego Wojownika Israeli Secret Service Counter Terror.

WYPOSAŻENIE osobiste potrzebne na kurs

 Prosimy o przybycie wyposażonym w :

Spodnie typu cargo
Mocny pas do spodni
Wygodne obuwie górskie/trekingowe/sportowe

KOSZT KURSU ZAWIERA :

■ Szkolenie
■ Zakwaterowanie (1 noc)
■ Trzy posiłki dziennie
■ Wynajem broni
■ Amunicja (około 300 sztuk 9mm)
■ Wynajem sprzętu bezpieczeństwa
■ Wynajem kabur i ładownic

Szkolenie ITS TACTICAL SHOOTER TAC1-TAC4 prowadzone będzie z wykorzystaniem :

■ Pistoletów Glock 17/19
■ Pistoletów maszynowych APC-9